Core awareness

PRodukter

Visit www.coreawareness.com 

Prices are included Danish VAT.

Prices are not included shipping and handling through customs.

Shipping fees depends on destination, weight and size of the package.

DK


Liz Koch, forfatter til bogen The Psoas Book og Core Awareness: Enhancing Yoga, Pilates, Exercise and Dance, forklarer og demonstrere en simpel kropslig udforskning til at blødgøre og hydrerer bindevæv, samt at understøtter den spinale midterlinje/rygsøjlen og at gøre psoas blød og lækker. Med brug af CoreTools oppustelige med næste ingen luft i, demonstrere Liz hvordan hun bruger dette simple redskab til at genopdage grundlæggende (primal) bevægelser langs rygsøjlen. The Psoas, som budbringer og repræsentant for vores midterlinje, udtrykker vores overlevelsesinstinkt og vores kamp/flugt-respons og vores lyst til at trives og udforske. Typiske sociale vaner så som at sidde i dårligt designede stole og biler i længere til, bidrager ikke kun til tab af vitalitet, men også manglende proprioceptive opmærksomhed/signaler langs rygsøjlen. Moderne livsstil dræner psoas for sin kraft (menneskets mørbrad), hvilket fører til stivhed i kroppen og begrænser kroppens bevægelsesmønster. Ved at udforske rygsøjlen ved brug af rokkende, bølgende og sidevers bevægelser (et primitivt udtryk for en fiskerygs originale bevægelser) er en behagelig og nærende måde at hydrerer og aktiverer din psoas. Ved at udforske langsomme flydende og lette bevægelser hjælper dette til at afdække gamle spændingsmønstre og blødgører og aktiverer psoas så den igen bliver dynamisk og udtryksfuld, samtidig med at der sker en foryngelse for rygsøjlen, hvilket øger vitaliteten og helbredet.

Få mere gratis viden og tips til hvordan du arbejder med psoas på:

www.coreawareness.com 

#stalkingwildpsoas
#psoasknowledge
#coreawareness_tm

EN


Liz Koch, author of The Psoas Book and Core Awareness: Enhancing Yoga, Pilates, Exercise, and Dance explains and demonstrates a simple exploration for softening and hydrating connective tissue, articulating the spinal midline, and making psoas juicy. Using a CoreTool.dk inflatable ball almost fully deflated, Liz demonstrates how she uses this simple tool for re-discovering primal movement along the core midline. The Psoas, as a messenger of the midline, expresses our survival/fear responses and our desire to thrive and innovate. Typical social habits such as sitting in poorly designed chairs and cars for extended periods of time, contribute to not only a loss of vitality but also a lack of proprioceptive awareness along the spine. Contemporary lifestyle behavior often dries the juicy tissue called Psoas (our filet mignon) contributing to stiffness and lack of expressive movement. Exploring the spine utilizing rocking, undulating and lateral C movements (a primitive expression of the original fish spine) is a pleasurable nourishing way of hydrating and plumping up your psoas. Exploring slow fluid light movements helps unravel tension patterns, softens and hydrates the dynamic expressive Psoas, while also rejuvenating the spine for increased health and vitality. For more free educational resources about Psoas

www.coreawareness.com 

#stalkingwildpsoas #psoasknowledge #coreawareness_tm