Core awareness™

PRodukter

Visit www.coreawareness.com 

Prices are included Danish VAT.

Prices are not included shipping and handling through customs.

Shipping fees depends on destination, weight and size of the package.

*All colors and items may not be in stock at all times.

DK


Lis Koch, forfatter til bogen “The Psoas Book of Core Awareness: Enhancing Yoga, Pilates, Exercise and Dance“ forklarer og demonstrerer en simpel kropslig udforskning af, hvordan man blødgør og fugter bindevæv, understøtter den spinale midtlinje (rygsøjlen) og gør psoas blød og lækker. Ved brug af en oppustelig bold (næsten helt oppustet) fra CoreTools.dk, demonstrerer, Liz hvordan hun bruger dette enkle redskab til at genfinde oprindelige bevægelser langs kroppens centermidtlinie. Som en budbringer og repræsentant for vores midtlinje fortæller Psoas om vores kamp/flugt-responser og vores lyst til trivsel og fornyelse. Typiske sociale vaner så som at sidde i dårligt designede stole og biler i længere tid, bidrager ikke blot til tab af vitalitet men også til mangel på proprioceptive opmærksomhed på hele rygsøjlen. Moderne livsstil udtørrer ofte den saftige Psoas (menneskets mørbrad), hvilket fører til stivhed i kroppen og begrænser kroppens bevægemønster. At arbejde med rygsøjlen ved hjælp af rokkende, bølgende og sideværts bevægelser (et primitivt udtryk for den oprindeslige fiskerygsøjle) er en behagelig og nærende måde at fugte og aktivere vores psoas på. Ved hjælp af langsomme letflydende bevægelser kan man afdække gamle spændingsmønstre, blødgøre og fugte den dynamiske og udtryksfulde Psoas, samtidig med at der sker en foryngelse af rygsøjlen, hvilket øger vitaliteten og helbredet.

Få mere gratis viden og tips til hvordan du arbejder med psoas på:

www.coreawareness.com 

#stalkingwildpsoas
#psoasknowledge
#coreawareness_tm

EN


Liz Koch, author of The Psoas Book and Core Awareness: Enhancing Yoga, Pilates, Exercise, and Dance explains and demonstrates a simple exploration for softening and hydrating connective tissue, articulating the spinal midline, and making psoas juicy. Using a CoreTool.dk inflatable ball almost fully deflated, Liz demonstrates how she uses this simple tool for re-discovering primal movement along the core midline. The Psoas, as a messenger of the midline, expresses our survival/fear responses and our desire to thrive and innovate. Typical social habits such as sitting in poorly designed chairs and cars for extended periods of time, contribute to not only a loss of vitality but also a lack of proprioceptive awareness along the spine. Contemporary lifestyle behavior often dries the juicy tissue called Psoas (our filet mignon) contributing to stiffness and lack of expressive movement. Exploring the spine utilizing rocking, undulating and lateral C movements (a primitive expression of the original fish spine) is a pleasurable nourishing way of hydrating and plumping up your psoas. Exploring slow fluid light movements helps unravel tension patterns, softens and hydrates the dynamic expressive Psoas, while also rejuvenating the spine for increased health and vitality. For more free educational resources about Psoas

www.coreawareness.com 

#stalkingwildpsoas #psoasknowledge #coreawareness_tm